واحد تضمین و کنترل کیفیت

واحد تضمین و کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت شرکت پلاستیک امواج، با نظارت و کنترل کامل بر چرخه تولید، دو اصل مهم وکلی”کیفیت”و”مشتری مداری “را سرلوحه کار خود قرار داده و بدان اعتقاد دارد و برای دستیابی به این اهداف, پیوسته بر فرآیند تأمین مواد و تجهیزات، فرآیندهای تولید محصول و تأمین رضایت مشتری نظارت و کنترل دارد. این واحد تلاش می‌نماید تا  با بهره‌گیری از کارشناسان و متخصصین مجرب و کارآزموده خود در زمینه کیفیت و به‌کارگیری تجهیزات آزمون پیشرفته، فرآیند تولید خود را به‌طور پیوسته تحت کنترل داشته باشد تا از صحت و سلامت و کیفیت مناسب محصولات خود اطمینان حاصل نماید. در همین راستا و با در نظر گرفتن نیازمندیهای کیفی مشتری،این واحد کنترل های خود را در سه بخش متمرکز کرده است:

۱- کنترل ورودی:

۲- کنترل حین فرآیند:

۳- کنترل محصول نهایی:

اهداف کنترل کیفیت 

  • سنجش قابلیت فرآیند برای تعیین میزان توانائی آن در تامین خواسته های کیفی و پیشنهاد بهبود فرآیند.
  • شناسایی بخشهایی از فرآیند تولید که محل بروز مشکلات کیفی می باشند.
  • آگاه ساختن کلیه سطوح تولیدی و مدیریتی در زمینه عملکرد بخشها یا واحدهای ذیربط.
گروه صنعتی پلاستیک امواج ( سهامی خاص ) 1389