واحد منابع انسانی

واحد منابع انسانی

استراتژی های منابع انسانی پس از بررسی با توجه به نیازها، انتظارات و علاقمندی های پرسنل شرکت پلاستیک امواج تدوین شده است:

  • جذب به موقع نیروی انسانی کارآمد و مناسب
  • افزایش بهره وری نیروی انسانی
  • نگهداشت نیروی انسانی کارآمد
  • توسعه توانمندی نیروی انسانی
  • ایجاد تناسب حداکثری بین شغل و شاغل
گروه صنعتی پلاستیک امواج ( سهامی خاص ) 1389