واحد طراحی و ساخت

واحد طراحی و ساخت

واحد طراحی و ساخت شرکت پلاستیک امواج با جذب نیروهای متخصص و بر پایه نیازسنجی و تعریف استراتژی مناسب و با هدف ارائه تجهیزات با کیفیت و همچنین جلب رضایت کارفرمایان و متولیان صنعت پلیمر،  فعالیت خود را آغاز نمود.این واحد کلیه خدمات مربوط به طراحی و مهندسی و پشتیبانی ساخت را تامین می نماید. طراحی و تعیین پروسه ساخت و انتخاب بهترین مواد مصرفی و نقشه های اجرایی مطابق بر استانداردهای مورد تایید کارفرما، برعهده این واحد می باشد. این گروه دارای کادر فنی و مهندسی با تخصصهای مکانیک، پلیمر، صنایع و … بوده و مجهز به نرم افزارهای پیشرفته همچون Catia و Power Shape ؛ نرم افزارهای شبیه سازی تزریق پلاستیک شامل Mold Flow  و نرم افزارهای کاربردی مورد استفاده در واحد پروژه Microsoft Project می باشد.

گروه صنعتی پلاستیک امواج ( سهامی خاص ) 1389