واحد بازرگانی

بازرگانی

 ماموریت واحد

ما معتقدیم که  ارائه هر نوع خدمات بازرگانی می بایست ضمن حفظ سودآوری، ارزش رقابت و رضایت طرفین که یکی از شاخص های هدف گذاری مهم برای شرکت پلاستیک امواج می باشد را فراهم آورد.

 بخشهای واحد 

  • واحد خرید: شامل بخش خرید داخلی و خرید خارجی و تامین مواد اولیه و ملزومات تولیدی.
  • واحد بازار یابی و فروش: شامل بخش فروش کالا و خدمات می باشد.
  • بازاریابی و اطلاع رسانی.
  • امور قرارداد ها.

استراتژیهای واحد

دسترسی به بازارهای خارجی و ایجاد ارتباط اقتصادی صحیح با دیگر کشورها همواره جزو اهداف این شرکت بوده و این ارتباط را یکی از استراتژی های مهم تجارت خود می داند. از این رو پلاستیک امواج با حضور در انواع نمایشگاه های مرتبط داخلی و خارجی به دنبال ایجاد ارتباط با تولیدکنندگان خارجی بوده است. همچنین ارائه مناسب ترین سیستم و فرآیند تامین برای هر پروژه ساخت با توجه به نوع و شرایط آنها از استراتژیهای این شرکت می باشد

گروه صنعتی پلاستیک امواج ( سهامی خاص ) 1389