واحد آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه

آزمایشگاه های کنترل کیفیت شرکت پلاستیک امواج شامل آزمایشگاه های شیمی، پلیمر، مکانیک، کالیبراسیون و … میباشد و عهده دار وظایف زیر است:

 • انجام کالیبراسیون های داخلی شرکت توسط ابزارهای کالیبره کننده
 • بررسی و کنترل کیفیت و صحه گذاری محصولات تولیدی
 • بررسی و کنترل کیفیت محصولات نیمه ساخته
 • بررسی و کنترل کیفیت و ترخیص مواد اولیه
 • کنترل شرایط فرآیند تولید براساس استانداردهای تعریف شده و انجام آزمون های حین فرآیند خطوط تولید

آزمون های کنترل کیفی محصولات :

 • کنترل ابعادی VMM
 • کنترل کیفیت ظاهری
 • آزمون های عملکردی
 • تست چسبندگی رنگ بر روی قطعات
 • آزمون مقاومت به ضربه عادی و برودتی
 • آزمون مقاومت در برابر اشتعال
 • آون حرارتی(تست سیپون و آزمون حرارتی)
 • آزمون شرایط جوی
 • تست مال
 • آزمون نیروسنجی
 • آزمون سختی سنجی
 • آزمون مانعی فشار
گروه صنعتی پلاستیک امواج ( سهامی خاص ) 1389